Skip to main content

Certifikáty

Osvedčenie o zápise do zoznamu správcov bytových domov
Zmluva o výkone správy
Zásady ochrany osobných údajov